ත්‍රීවිල් වලට 50,000ක බද්දක්,90%ක් දක්වා ලීසිං,කාර් ලක්ෂ 10ක් අඩුවෙයි අයවැයෙන් වාහන වලට වුනදේ

2018 වර්ෂය සඳහා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මංගල සමරවීර මහතා විසින් අයවැය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එහිදී ගොඩක් දෙනෙකුගේ අවධානය යොමුවූ දෙයක් තමයි

Read more

ලබන අවුරුද්දේ ඉදන් ත්‍රිවිල් ඉවරයි ඒ වෙනුවට රෝද 4 කාර් එකක් 2018 සිදුවන වෙනස මෙන්න

ත්‍රීවිල්…. අද පාරකට බැස්සොත් ත්‍රිරෝද රථ විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දැකගන්නට පුළුවන්. ත්‍රිරෝද රථ නිසා සිදුවන අනතුරු ඉහල යාමත් සමඟ මේ

Read more